Förväntningar du bör ha på din flyttfirma 

Innan du anlitar en flyttfirma bör du ta god tid på dig och fundera på vad du faktiskt förväntar dig av företaget du anlitar. Vilka krav har du? Allt för många personer som anlitar flyttfirmor för första gången råkar illa ut på grund av att de inte ställer krav på sina flyttfirmor. Det är viktigt att du står på dig och är tydlig med vad du förväntar dig. Lita inte på lockpriser och nöj dig inte med ett muntligt avtal. Det leder bara till onödiga osäkerheter och risk för att du bli blåst. Du anlitar trots allt en flyttfirma för att bli avlastad under flytten och slippa tänka på alla praktiska detaljer. Därför bör du förvänta dig ett enkelt samarbete utan några komplikationer. 

Konsultation 

Innan du anlitar en flyttfirma bör du få en utförlig konsultation. Kontakta din flyttfirma och ställ frågor. En seriös och pålitlig flyttfirma ger dig tydliga och raka svar. Se till att du får svar på alla dina frågor innan du bestämmer dig att anlita dem. Hur de hanterar dina frågor kan nämligen ge en indikation på hur det eventuella framtida samarbetet kan se ut och fungera. Kom ihåg att fråga hur de arbetar med säkerhet och om dina saker är försäkrade under transporten. Det är enkla säkerhetsåtgärder du bör ha tillgång till när du tar in professionell flytthjälp. 

Säker flytthjälp 

Flyttfirman du anlitar ska ha kunskap och erfarenhet kring säker hantering av möbler och saker. De ska kunna intyga på att de kommer hantera ditt bohag med respekt, även om de ska hjälpa dig med packningen. Fråga vilka metoder de använder sig av för att få en uppfattning om hur de arbetar med säkerhet. 

Extra tjänster 

Den flyttfirma du anlitar ska erbjuda de tjänster du efterfrågar, annars är det ingen idé att inleda ett samarbete. Om du exempelvis behöver hjälp med packning, nedmontering och hopmontering av möbler, transport och flyttstädning är det ofta mest prisvärt att anlita en och samma flyttfirma för alla tjänster. Du kan även kräva att saker och ting ställs i rätt under flytten. Du kan markera dina kartonger för att underlätta detta arbete. Anlita bärhjälp - Flytta

Tydligt pris 

Din flyttfirma ska kunna ge dig en offert med ett tydligt pris på vad arbetet kommer kosta. Du som kund ska inte behöva hantera några extra tillkommande kostnader efter flytten är klar. Även fast vissa flyttfirmor brukar vara kinkiga på att ge ut ett fast pris på vad en flytt kan komma att kosta är det viktigt att du vet om vad timpriset ligger på. För att priset inte ska springa iväg kan det vara bra om du bestämmer ett takpris tillsammans med din flyttfirma. Detta takpris får inte överstigas, oavsett hur lång tid flytten tar att genomföra. Du kan på så sätt skydda dig själv mot flyttfirmor som medvetet drar ut på tiden för att fakturera dig mer. Kontrollera även om ROT-avdraget står med i offerten. 

Punktlighet 

Du ska förvänta dig att flyttfirman du anlitar håller vad de lovar. Det innefattar att komma i tid till din bostad enligt er bestämmelse och påbörja arbetet enligt avtal. Förövrigt ska de utföra arbetet enligt er överenskommelse och fakturera dig enligt det pris du tidigare fått vetskap om. Inga extra kostnader får tillkomma om du inte tidigare fått vetskap om detta. Efter slutförd flytt ska flyttfirman stämma av med dig och säkerställa att du är nöjd med arbetet innan de lämnar platsen.